Baanregels Algemeen

Op de baan is de baancommandant de baas. Zijn woord is wet!

Geen discussie op de baan met de baancommandant. Ben je het ergens niet mee eens neem dan contact op met het dienstdoend bestuurslid.
Op dinsdag, vrijdag alleen kaart schieten, op de juiste manier, staand of bij geweer knielend in de schietstand.
Geen snelvuur, d.w.z. niet sneller schieten dan 1 schot per seconde.
Bij het commando “vastvuren”, wapens ontladen, neerleggen en de schutter moet uit de schietstand stappen, zodanig dat het voor de baancommandant duidelijk is dat elke schutter aan zijn commando gevolg heeft gegeven.
De competitie wordt volgens de daarvoor geldende regels verschoten (zie competitie regels).
Alle wapens moeten na het schieten eerst door de baancommandant gecontroleerd worden voordat de schutter met de wapens de schietstand verlaat.
Bij vervoer van wapens van de baan deze open vervoeren en de loop in een veilige richting.
Ook dienen de wapens veilig aan de baliemedewerker overhandigd te worden (denk aan de richting van de loop). Nooit zomaar neerleggen en weglopen.
Bezoekers mogen alleen op de baan komen met een bezoekerspas en de bezoekers registratie getekend te hebben. Ze mogen de schutters niet afleiden of hinderen en zeker niet zelf schieten.
Bezoekers staan achter tegen de wand te kijken en niet in de hokjes.
De tijd dat de bezoeker op de baan is ongeveer 10 minuten. Dit i.v.m. de overzichtelijkheid voor de baancommandant.
Ook schutters die klaar zijn verblijven niet onnodig op de baan.
Per schietstand is 1 schutter toegestaan (instructeurs uitgezonderd).
Bij weigerende patronen (klein kaliber) de algemene storingsreactie toepassen (wapen in een veilige richting blijven houden, 30 seconde wachten, wapen openen en de weigeraar uitnemen en opnieuw doorladen). De weigeraar inleveren bij de balie.
Bij moeilijkheden met verenigingswapens de hulp inroepen van de baancommandant. Deze lost het probleem op of roept deskundige hulp in.
De schietstand opgeruimd achter laten (hulzen opruimen).