Algemene info SVG

De vereniging heeft tot doel de schietsport in de breedte te promoten en stelt de leden in staat om op een verantwoorde manier hun sport te beoefenen.
Er kan dan met eigen (alleen lucht)als verenigings(lucht)wapens worden geschoten. Elk najaar zijn er de verenigingswedstrijden (clubkampioenschappen) waaraan een ieder verplicht is deel te nemen.
De vereniging beschikt over een aantal wapens waar ieder lid gratis gebruik van kan maken. De daarbij behorende schietkaarten en pellets zijn op de vereniging tegen een redelijk vergoeding te verkrijgen.

Alle nieuwe leden, met uitzondering die van een andere vereniging overkomen, volgen de veiligheidscursus en schietinstructie door een gediplomeerd trainer heeft plaats gevonden kan er ook (zelfstandig) worden geschoten.

Verplichtingen en rechten die voor alle leden gelden zoals deelname aan KNSA-wedstrijden staan in de statuten en het huishoudelijk-regelement. Speciaal daarbij is de zelfwerkzaamheidverplichting. Die wordt middels de jaarlijkse contributie afgekocht, waarbij wij u graag een aantal malen per jaar voor (kleine) werkzaamheden op de vereniging willen zien. Per keer wordt er dan 1/5 van het bedrag op uw “kaart” teruggestort met een maximum van het afkoopbedrag.

Over deze voorschriften en procedures zal het bestuur u graag voorlichten.

Aanmelden voor een lidmaatschap kan op een daarvoor bestemd formulier.
Het bestuur.