Competitie Regels

De competitie loopt van 1 februari tot en met 30 november over maximaal 15 series.
De 12 beste series uit deze 15 bepalen uw gemiddelde score. Voor een geldig jaarresultaat moet u minimaal 12 series hebben geschoten.

Let erop dat bij de balie aangeeft dat u competitie gaat schieten voordat u de baan opgaat en uw naam goed wordt geschreven met de juiste voorletters en uw lidnummer. Bij onduidelijkheid worden de punten n.l. niet toegewezen en vervalt de beurt. Schrijf eventueel zelf uw naam op de kaarten en lever altijd uw competitie kaarten in anders heeft u een NUL beurt.

In de volgende disciplines kan er competitie worden geschoten:

Klein Kaliber Pistool / Revolver
KKP: 4 kaarten + 1 proefkaart (KKP-kaarten), 5 schoten per kaart, afstand 12 meter, houding staand, wordt eenhandig verschoten.

Klein Kaliber Geweer
KKG:
4 kaarten + 1 proefkaart (KKG-kaarten), 5 schoten per kaart, afstand 12 meter, houding knielend.

Klein Kaliber Karabijn
KKK: 4 kaarten + 1 proefkaart (KKP-kaarten), 5 schoten per kaart, afstand 12 meter, houding staand. (alleen keep/korrel, geen optische richtmiddelen)
Groot Kaliber Karabijn
GKK: 4 kaarten + 1 proefkaart (GKP-kaarten), 5 schoten per kaart, afstand 25 meter, houding staand.
Groot Kaliber Pistool / Revolver
GKP: 4 kaarten + 1 proefkaart (GKP-kaarten), 5 schoten per kaart, afstand 25 meter, houding staand, tweehandig mag.
Groot Kaliber Special
GKS: 4 kaarten + 1 proefkaart (KKP-kaarten), 5 schoten per kaart, afstand 12 meter, houding staand, tweehandig mag, alleen met aangepaste wapens (kijker + compensator).

Klein Kaliber Meesterkaart
KKPM (halve meesterkaart): 4 kaarten + 1 proefkaart (GKP-kaarten), 5 schoten per kaart, afstand 25 meter, houding staand, wordt eenhandig verschoten.

Diverse Wapens
Allround: 1 serie van 5 kaarten waarvan de 3 beste kaarten tellen in de disciplines KKP, KKG, KKK en GKP. Bovendien 1 serie ZKR (Zwartkruit Revolver), 12 schoten op 25mtr. waarvan de 10 beste schoten tellen. Men mag 1 serie (zelf weten welk) herkansen.

De kaarten moeten met een competitie stempel zijn gemerkt en moet met de rooszijde naar voren op de juiste afstand worden opgehangen. Het is niet toegestaan om bij gemiste schoten een extra schot af te vuren evenmin als leunen en steunen tegen wand of plank. Bij overtreding van deze regels volgt een NUL beurt, bij herhaling volgt diskwalificatie. Bij eventuele vragen over de competitie kunt u zich wenden tot Cees van Diepen.

Ook voor het verbeteren van uw schietprestaties, d.m.v. individuele training, kunt u zich wenden tot een van onze trainers, Cees van Diepen of Jaap Beckerschmidt.