regelement

Huisregels

Algemene bepalingen. Artikel 1, middelen ter bereiking van het doel. Verplichtingen van het bestuur. 1.