Aandachtspunten Baancommandant

Aandachtspunten Baancommandant
De baancommandant dient op de volgende punten te letten.
1. Dienstdoende baancommandanten dienen zich minimaal een kwartier voor het schieten te melden bij de baliemedewerker. Dat is dus om 19.45 uur.
2. Alle personen die de baan betreden dienen zowel gehoor- als oogbescherming te dragen. Dus ook personen die niet schieten.
3. De baancommandant ziet toe dat op de baan orde en discipline heerst.
4. De baancommandant ziet toe op de naleving van de competitie regels.
5. In de schietstand, bevindt zich alléén de schutter, met uitzondering van: een instructeur, de baancommandant, of iemand die een storing verhelpt.
6. Toeschouwers bevinden zich achter, en niet in de schietstand.
7. Toeschouwers mogen onder geen beding schieten, tenzij met toestemming van het bestuur.
8. Geen enkel wapen verlaat de schietstand zonder eerst door de baancommandant gecontroleerd te zijn.
9. De baancommandant gaat op de baan geen discussies aan. Discussies worden gevoerd met het dienstdoend bestuurslid, en niet op de baan.
10. De baancommandant verlaat zijn/haar post pas als hij/zij wordt afgelost of als het schieten is afgelopen.
11. Op de dinsdag en vrijdag wordt alleen op de zogenaamde I.S.S.F. schijven geschoten.
12. Er wordt ook geen snelvuur gegeven, dat is meer dan 1 schot per seconde.
13. Bij vastvuren dienen de schutters direct te stoppen met schieten, het wapen te ontladen en de schietstand te verlaten. Er wordt pas weer geschoten als de baancommandant dit zegt.
14. De baancommandant ziet er op toe dat de schutter de schietstand opgeruimd achterlaat. (hulzen opruimen)