De Veiligheidsbril

Over het verplicht dragen van een veiligheidsbril tijdens het gebruik van een wapen.
“Iedere schutter die aan een wedstrijd deelneemt, evenals het op de schietbaan aanwezige kader, is verplicht om tijdens het schieten een veiligheidsbril te dragen”. Met deze wijziging hebben wij alle andere onduidelijkheden laten vervallen, waarover enige discussie zou kunnen ontstaan, zoals brillen, gekleurde glazen enz. Met andere woorden alles mag gedragen worden als het maar ONDER DE VEILIGHEIDSBRIL gedragen wordt.
Kennelijk lopen er schutters rond die er vreugde in scheppen om goedwillende organisaties op het verkeerde been te zetten er dan allerlei troep op de veiligheidsbril dragen en dan zeggen dat vindt de LTC-Pistool goed.De veiligheidsbril (het woord zegt het al) veiligheid moet er voor zorgen dat uw ogen en die van uw buurman/-vrouw beschermd wordt tegen onheil van buiten af. Wat denk u wat er gebeurd als er een loodsplinter uw schietbril vol raakt. Ik moet er niet aan denken dat er claims worden neergelegd bij verenigingsbesturen en de K.N.S.A.

Eigenlijk is het natuurlijk flauwekul dat ik zo diep op dit onderwerp in moet gaan want de veiligheidsbril is het laatste hulpmiddel wat men voor de ogen aanbrengt daarna komt er NIETS meer.