WWM

WWM

2. Erkenning

Art. 9. 1. Het is verboden zonder erkenning een wapen of munitie te vervaardigen, te

WWM

9. Beroep

Art. 34.  1. Tegen beschikkingen van Onze Commissaris in de provincie, als bedoeld in artikel