WWM

WWM

1. Algemene bepalingen

Art. 1.  1. In deze wet wordt verstaan onder: 1º. Onze Minister: Onze Minister van

WWM

2. Erkenning

Art. 9. 1. Het is verboden zonder erkenning een wapen of munitie te vervaardigen, te

WWM

8. Veiligheidseisen

Art. 33.  1. Onverminderd artikel 10, vierde lid, kan Onze Minister, ten behoeve van de

WWM

9. Beroep

Art. 34.  1. Tegen beschikkingen van Onze Commissaris in de provincie, als bedoeld in artikel