WWM

WWM

2. Erkenning

Art. 9. 1. Het is verboden zonder erkenning een wapen of munitie te vervaardigen, te