WWM

WWM

1. Algemene bepalingen

Art. 1.  1. In deze wet wordt verstaan onder: 1º. Onze Minister: Onze Minister van

WWM

2. Erkenning

Art. 9. 1. Het is verboden zonder erkenning een wapen of munitie te vervaardigen, te