Bepalingen

WWM

1. Algemene bepalingen

Art. 1.  1. In deze wet wordt verstaan onder: 1º. Onze Minister: Onze Minister van