Lid worden

Om lid te worden van een schietvereniging heb je GEEN “wapenvergunning” (verlof tot voorhanden hebben van een wapen) nodig. Het eerste jaar van lidmaatschap is het zelfs niet mogelijk om zo’n verlof ‘tot voorhanden hebben’ aan te vragen.

In het eerste jaar van lidmaatschap ben je ‘aspirant lid’ en kun je alleen onder begeleiding schieten met verenigingswapens.

Voordat je definitief wordt aangenomen als lid, dien je te voldoen aan een aantal criteria die genoemd worden in het huishoudelijk reglement. Deze zijn o.a. het voldaan hebben aan de eisen tot regelmatige schietoefeningen met het soort wapen waarvoor een verlof wordt aangevraagd, voldoende bekwaamheid hebben en vooral veilig kunnen handelen hiermee. Vervolgens is een en ander verder ter beoordeling aan het bestuur. Dit kunnen ook persoonlijke gedragingen en omgangsvormen betreffen binnen de vereniging.

Munitie om je schietoefeningen te doen kun je, zolang je nog geen “verlof tot voorhanden hebben” hebt alleen kopen bij de vereniging. Schiet je niet al de gekochte munitie op dan moet je deze na afloop weer inleveren bij de baancommandant. Het constateren van meegenomen munitie leidt tot verwijdering van de vereniging.

Om lid te worden van SVG (Schietsport Vereniging Geertruidenberg) zijn ook een aantal zaken verplicht:

U mag geen strafblad hebben en niet in aanraking zijn geweest met justitie.

U dient lid/donateur te zijn/worden van Aanmelden SVG .

(informatie ontvangt u van de secretaris)

U dient een volledig ingevulde Verklaring Omtrent Gedrag in te leveren.

(deze ontvangt u van de secretaris)

U dient een aanmeldingsformulier voor de KNSA in te leveren.

(deze ontvangt u van de secretaris)

U dient de Nederlandse nationaliteit te bezitten.

U dient plezier en interesse te hebben in het verenigingsleven en de schietsport.

Voor meer informatie over een lidmaatschap of een bezoek aan onze bijeenkomsten, neemt u contact op met een van de bestuursleden. (zie: contact gegevens op de home page)